معنی اسم مشکات

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم مشکات

مشکات : مکان نورانی – چراغدان – طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند 

 

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا