معنی اسم رادمان

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم رادمان

رادمان :    ۱- رادمنش، كريم، با سخاوت؛ + ر رادمن؛ ۲- (اَعلام) نام سرداري معاصر خسرو پرويز ساساني.

رادمان

اسم رادمان  در لغت نامه دهخدا

رادمان .
(اِخ ) نام سرداری ارمنی و معاصر خسروپرویز پادشاه ساسانی .
رادمان سپهدار خسروپرویز بود و معنی کلمه رادمنش است .
(از فرهنگ ایران باستان پورداود ص ۷۳) : چوگردوی و شاپور و چو اندیان سپهدار ارمینیه رادمان .
فردوسی (شاهنامه بروخیم ج ۹ ص ۲۶۸۲).

اسم رادمان درفرهنگ فارسی

رادمان
نام سرداری ارمنی و معاصر خسرو پرویز پادشاه ساسانی . رادمان سپهدار خسرو پرویز بود . و معنی کلمه رادمنش است .

اسم رادمان دراسامی پسرانه و دخترانه

رادمان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: دارمان ، از شخصیتهای شاهنامه ، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا