معنی اسم مهرشید

مهرشيد :    (= خورشيد)، ( خورشيد.

 

 

اسم مهرشید در لغت نامه دهخدا

مهشید. [ م َ ] (اِ مرکب ) ماه شید. پرتو قمر. ماهتاب. مهتاب. پرتو ماه.

اسم مهرشید در فرهنگ فارسی

مهشید
مهتاب، روشنایی ماه
( اسم ) پرتو قمر ماهتاب .

اسم مهرشید در فرهنگ معین

مهشید
(مَ) (اِ.) مهتاب و پرتو ماه .

اسم مهرشید در فرهنگ فارسی عمید

مهشید
= مهتاب

اسم مهرشید در اسامی پسرانه و دخترانه

مهشید
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mah šid) (= ماه شید )، پرتو ماه، ماهتاب، + ماه شید – ماه روشن و درخشان، پرتو ماه
مهرشید
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mehr šid) (= خورشید )، خورشید – خورشید نورانی

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا