معنی اسم لَیانا

لَيانا :    (ليان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به ليان، ب لَيان.۱-  ، ۲- و ۳-

 

 

اسم لیانا در لغت نامه دهخدا

لیان. (ع اِ) ج ِ لین. (منتهی الارب ).
لیان. [ ل َ ] (ع مص ) لَین. لینة. نرم گردیدن. || (اِمص ) فراخی و تازگی زندگانی. یقال : هو فی لیان من العیش ؛ ای فی خفض و دعة. (منتهی الارب ).
لیان. [ ل ِ ] (ع مص ) ملاینة. نرمی کردن با هم. نرم شدن. (منتهی الارب ) (تاج المصادر).
لیان. [ ل َ ] (ع مص ) لی ّ. (زوزنی ) (تاج المصادر). مدافعت کردن. (تاج المصادر). مداومت کردن وام. (زوزنی ).
لیان. [ ل َ / ل ِ ] (ص ) درخشان و تابان. (برهان ). تابش دهنده و درخشان و بافروغ بود. (صحاح الفرس ). مُضی ٔ. روشنائی و فروغی که از پی یکدیگر بدرخشد. (برهان ). فروغ آینه بود و تیغ و چیزهای روشن. آتش دمنده و فروزان، چنانکه از پس یکدیگر همی درخشد با روشنائی. (نسخه ای از لغت نامه ٔ اسدی ) :
جمشید کیانی نه که خورشید لیانی
کز نور عیانی همه رخ عین سنائی.
خاقانی.
– لیان لیان ؛ مشعشع.
و رجوع به مدخل های لی لی زدن و لیان لیان و لپان لپان شود.
لیان. (اِخ ) نام خال یعقوب پیغمبر. رجوع به حبیب السیر ج ۱ صص ۲۲-۲۳ شود.

اسم لیانا در فرهنگ فارسی

لیان
( صفت ) درخشان تابان : جمشید کیانی نه که خورشید لیانی کز نور عیانی همه رخ عین سنائی . ( خاقانی لغ.)
نام خال یعقوب پیغمبر
لیان لیان
( صفت ) مشعشع درخشان .
لیان لیان
( صفت ) مشعشع درخشان .
جرجس لیان
ابن نعمه الله دمشقی اوراست : البیان فی صحه الایمان یردفیه علی المسلمین و الیعاقبه و النساطره .

اسم لیانا در فرهنگ معین

لیان
(لَ یا ل ) (ص .) درخشان، تابان .

اسم لیانا در فرهنگ فارسی عمید

لیان
درخشان، تابان، فروزان، بافروغ: گردون ز برق تیغ چو آتش لیان لیان / کوه از غریو کوس چو کشتی نوان نوان (فرخی: ۳۳۰).

اسم لیانا در اسامی پسرانه و دخترانه

لیان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: layān) (در قدیم) درخشان، تابان – درخشنده، نام روستایی در نزدیکی بوشهر
لیانا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: layānā) (لیان + ا (پسوند نسبت) )، منسوب به لیان، لَیان – بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث

دانلود

اسامی مشابه

 • لی‌لی
 • لیلوفر
 • لَیان
 • بعدی
  قبلی

  اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

  اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

 • اسم دختر من Liana هست اين نام در سازمان ثبت احوال لَيانا هست اما توي شناسنامه بدون فتحه روي لام نوشته ميشه و در صدا زدن هم روي لام فتحه نمي ذاريم براي گرفتن پاسپورت هم بدون فتحه مي گيرن من عاشق اين اسمم من دوتا دختر گل دارم كه اسماشون ليانا و ليوسا هست عاشقشون ليانا جون كلاس پنجم و ليوسا جون هم پيش دبستاني هست !!!!!!!!!! :))