معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

ت
اسم تلفظ ریشه معنی
تاتیانا tatiyana فارسی پرنده شکاری
تارا tara فارسی
ستاره، مردمک چشم.
ترانه tarane فارسی
آهنگ، نغمه,سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود
ترمه terme فارسی  نوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم با نقش‌های بته جقه، اسلیمی، و مانند آنها که معمولاً از آن، جانماز، بقچه و لباس تهیه می‌کنند.
ترگل tar gol فارسی گل تازه و شاداب
توران tooran فارسی
نام کشور دشمن ایران در شاهنامه
توکا tooka فارسی ﭘﺮﻧﺪﻩ اﻯ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎرﻯ ﺑﺎرﯾﮏ وﺗﻨﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ
تکتا takta فارسی بی همتا
تهمینه tahmine فارسی
نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ت)

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا