معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(پ)

 

پ
اسمتلفظریشهمعنی
پادیناpadinaفارسیدر گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود
پارمیداparmidaفارسیپارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا دانشمند یا بانوی پرمهر است
پارمیسparmisفارسینام دختر بردیا که زنِ داریوش (اول) بود.
پارمینparminفارسی(پار + مین ) ۱- تکه یا قطعه‌ای از بلور ؛ ۲- نام زنِ داریوش.
پانیاpaniyaفارسیبه معنی محافظ و نگهدارنده.
پانیذpanizفارسیشکر
پدیدهpadidehفارسی
۱- (در فلسفه) آنچه اتفاق می‌افتد یا وجود دارد و می‌توان آن را تجربه کرد؛ ۲- پدیدار؛ ۳- (به مجاز) شخص، چیز یا حادثه‌ی چشمگیر.
پرتوpartoفارسیدرخشش، تلألو
پردیسPar-disفارسیفردوس ، باغ، بستان
پُرساporsaفارسیپرسنده، جستجوگر، پرسشگر.
پَرساParsāفارسی
نرم و لطیف مانند پر.
پرستشparasteshفارسی۱- (اسم مصدر از پرستیدن)، پرستیدن؛ ۲- (در قدیم) خدمتکاری.
پرستو
parastooفارسی
پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است
پرشادparshadفارسینام خواهر داریوش دوم پادشاه هخامنشی
پرناparnaفارسی(در قدیم) پرنیان، پارچه‌ ابریشمی دارای نقش و نگار
پرندParandفارسیپرن ، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده
پَرَنساParansāفارسی  (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، ۱- شبیه ستاره پروین؛ ۲- همانند ابریشم و دیبا؛ ۳- (به مجاز) زیبا و لطیف.
پرنیاParniyāفارسی= پرنیان=ﭘﺎرﭼﻪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ داراﻯ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر
پرواparvaفارسیملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسایش، توجه
پروانهparvaneفارسیحشره ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده از پولکهای رنگارنگ
پریpariفارسی ۱- (فرهنگ عوام) موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیکوکار و نامرئی که گاه خود را نشان دهد و با جمالش انسان را فریفته‌ی خود می‌کند؛ ۲- (به مجاز) زیبارو و دارای اندام ظریف؛ ۳- (در ادب فارسی) پری گاه به معنای «فرشته» و متضاد نام های مانند دیو و اَهرِمن، به معنای شیطان به کار رفته است.
پریاPariyāفارسی(پری + الف اسم ساز)؛  همانند پری.
پروینpərvinفارسیﺩﺳﺘﻪ اﻯ از ﺷﺶ ﺳﺘﺎرﻩ درﺧﺸﺎﻥ در ﺻﻮرﺕ ﻓﻠﮑﯽ ﺛﻮر، ﺛﺮﯾﺎ
پریاسفارسیگلبرگ یاس ، زیبا و با طراوت ، شاداب و جذاب
پریچهرPari-chehrفارسی
دارای صورتی همچون فرشته
پریزادPari-zādفارسی
   (در قدیم) ۱- پری‌زاده، آنکه از نژادِ پَری است؛ ۲- (به مجاز) زیبارو.
پریساParisāفارسی
زیبا چون پری
پریماهPari-mahفارسیزیبا چون ماه و پری
پرینازpari-nazفارسیدارای ناز و کرشمه ای چون پری
پریوشpari-vashفارسی
(پری + وش (پسوند شباهت))، مانند پری در زیبایی.
پگاهpegahفارسی
سپیده دم
پوپکpoopakفارسی
نوعی پرنده,
پورانpooranفارسی
۱- (= بوران) سرخ، گلگون؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی؛ ۲) بانوی ایرانی دختر حسن ابن سهل و همسر مأمون عباسی [۱۹۲-۲۷۱ قمری].
پوراندختporan-dokhtفارسی
یکی از شخصیت های شاهنامه
پوری
pooriفارسی
موفق
پونه
pooneفارسی
گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده‌ی نعناع که برگ‌ها وگل‌های آن مصرف دارویی دارد؛ پودنه.
پیوند
Pey-vandفارسی
رابطه

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

یک دیدگاه

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد