روانشناسی اسم فریناز ( نام فریناز چه رنگیه؟ )

فریناز

روانشناسی اسم فریناز ( نام فریناز چه رنگیه؟ )

فریناز

معنی:فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ] ۱- ويژگي آن كه داراي خجستگي و شكوهمندي زیبا و قشنگ است؛ ۲- کرشمه و غمزه‌ي با شکوه؛ ۳- (به مجاز) زیباروی نازدارو با شکوه

ریشه: ایراتی

رنگ اسم: نارنجی

خصوصیات رنگ:

فضایی که طیف‌های نارنجی در آن به کار رفته باشد، نشانه شادی و سرزندگی است. افرادی که از نارنجی در تزیین استفاده می‌کنند، حتی با وجود مرکز توجه بودن مایلند برون‌گرا، اجتماعی و راحت باشند.

روانشناسی اسم فریناز ( نام فریناز چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا