روانشناسی اسم بهنام +( رنگ نام بهنام)

بهنام</a

روانشناسی اسم بهنام +( رنگ نام بهنام)

بهنام

معنی : دارای نام نیک / خوشنام / شهرت خوب

رنگ اسم : نارنجی

خصوصیات رنگ :

شوخ طبعی و بذله گویی بخصوصی را که به ارث برده اید،باعث شده محبوب دیگران باشید.دیگران از بودن با شما لذّت برده و انرزی مثبت می گیرند.سعی می کنید همیشه لیوان را از نیمه ی پر آن ببینید و با بذله گویی خاصّ خود،محیط را برای انجام کاری مثبت فراهم سازید. آماده ی کمک به دیگران هستید

روانشناسی اسم بهنام +( رنگ نام بهنام)

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا