روانشناسی اسم امیرعلی ( نام امیرعلی چه رنگیه؟ )

امیر علی

روانشناسی اسم امیرعلی ( نام امیرعلی چه رنگیه؟ )

امیر علی

معنی: امير و حاكم بزرگ و بلند قدر، پادشاه شريف و توانا

ریشه: عربی

رنگ اسم: قرمز

خصوصیات رنگ:

مرتبط با عشق، انرژي،گرما،حادثه،خوش بيني،عشق آتشين،شهوانيت،ميل جنسي مي باشد.قرمز رنگ خون ،سرويس هاي كمكهاي اوليه مانند صليب سرخ را نشان مي دهد.افرادي كه تمايل به پوشيدن لباس قرمز دارند، جاه طلب،محرك و پرانرژي هستند.آنها تمايل دارند افرادي خيلي موفق ، شجاع ، برونگرا باشند كه مي تواند آنها را رهبران خوبي بسازد

روانشناسی اسم امیرعلی ( نام امیرعلی چه رنگیه؟ )

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا