معنی اسم های دلخواه شما + معانی اسم


 

خوانندگان معنا و فراواني اين اسامي را پرسيده‌اند

 

معنی و فراوانی

آترين:

آتر يعني آتش و ين پسوند نسبت است. آترين يعني منسوب به آتش يا آتشين. به مجاز زيبارو هم معني مي‌دهد. در دوره هخامنشي آترين بانويي نامدار از بازماندگان كمبوجيه پسر كوروش شاه بود كه بر داريوش بزرگ شورش كرد.

فراواني: ۳۱۸


آروين:

يعني امتحان، آزمايش و تجربه. آزموده و آزمايش شده هم معني مي‌دهد.

فراواني: ۷۹۸۰


آويسا:

آو همان آب است و ي و سا پسوند نسبت و شباهت هستند. آويسا يعني مانند آب پاك، روشن و با صفا.

فراواني: ۱۴


آرنوش:

آر يعني آريايي يا ايراني و نوش يعني جاويد. آرنوش روي هم به معني ايراني يا آريايي جاويدان است.

فراواني: ۱۷۰


رادين:

يعني آزادوار و آزاده.

فراواني: ۲۰۸۲


صفورا:

نام زوجه حضرت موسي(ع) و دختر حضرت شعيب(ع) صفورا بوده.

فراواني: ۳۵۷۰۲


رايا:

راي يعني فكر، انديشه و تأمل. الف هم پسوند اسم ساز است. رايا به مجاز يعني فكر و انديشه.

فراواني: ۶۰۰


پسر

شنتيا

با اين‌كه به‌نظر نمي‌رسد اما شنتيا يك اسم مذهبي است. اسم حضرت علي (ع) در زبور داوود شنتياست؛ درست مثل ايليا كه اسم حضرت علي (ع) در تورات است.

فراواني: ۶۱۵


شاوران

شاور يعني شاپور و آن پسوند نسبت است. شاوران يعني منسوب به شاپور و به مجاز بزرگ و بلند مرتبه معني مي‌دهد. نام پدر زنگه پهلوان ايراني در دوره كيكاووس پادشاه كياني هم شاوران بوده است.

فراواني: ۱۸


سپنتا

اگر دنبال اسمي مي‌گرديد كه كاملا فارسي باشد مي‌توانيد سپنتا را انتخاب كنيد. سپنتا در زبان اوستايي يعني پاك، مقدس و قابل ستايش. اين اسم به‌صورت اسپنتا هم آمده.

فراواني:۶۵۶


نيوان

در كردي يعني مرد شجاع، پهلوان و دلير. پسر شما حتما از اين‌كه اسمش اينقدر معناي زيبايي دارد خوشش مي‌آيد.
فراواني: ۲۸


سيحون

سيحون اسم رودي است در قرقيزستان و قزاقستان به طول حدود ۲۱۰۰ كيلومتر كه از دره فرغانه مي‌گذرد و به درياي آرال مي‌ريزد.

فراواني: ۷


دختر
نونا

نونا هم از اسم‌هاي مذهبي است كه آهنگ آن امروزي‌تر است. نام مادر ابراهيم پيامبر(ع) نونا بوده و معناي لغوي آن پروراننده و رشد‌دهنده است.

فراواني: ۱۸۹


شادان

اين اسم در تاريخ نام پسر بوده اما حالا براي دخترها رايج است. پسر برزين از شخصيت‌هاي شاهنامه كه از مردم توس و يكي از راويان شاهنامه بود شادان نام داشت. شادان در حالت قيدي يعني شاد و شادمانه.

فراواني:۹۰۷


ساوين

ساوين معني خيلي لطيف و زيبايي دارد. يعني سبدي كه در آن پنبه مي‌گذارند. آسوده و آرام هم معني مي‌دهد. به‌صورت ساوينا هم استفاده مي‌شود كه كمتر رايج است.

فراواني: ۶۳


ناريا

ناريا يكي از زيباترين اسامي كردي است. هم‌آهنگ زيبا و لطيفي دارد و هم معني زيبايي. ناريا يعني قاصدك.

فراواني: ۱۵


سانيا

سانيا در اصل يك اسم مازندراني است. معني بسيار زيبايي هم دارد. سانيا يعني سايه روشن جنگل. اين اسم خيلي راحت در دهان مي‌چرخد و آهنگ زيبايي دارد.

فراواني:۳۵۶۲


براي تهيه اين فهرست، از كتاب «آواي نام‌ها از سرزمين ايران‌زمين»، پژوهش و نگارش «پري زنگنه»، از انتشارات كتابسرا و از اطلاعات سايت رسمي سازمان ثبت احوال كشور استفاده شده است.

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا