زایمان سزارین+مشکلات سزارین+مرگ مادران در هنگام زایمان

با افزایش زایمان آمار مرگ‌ومیر مادر و نوزاد نیز تغییر پیدا می‌کند.

زایمان سزارین+مشکلات سزارین+مرگ مادران در هنگام زایمان

حسین بابایی در اولین همایش ترویج زایمان طبیعی در محل سالن همایش های روزبه شهر زنجان با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد که زایمان طبیعی افزایش پیداکرده است، اظهار کرد: با افزایش زایمان آمار مرگ‌ومیر مادر و  نوزاد نیز تغییر پیدا می‌کند و تغییرنکردن میزان مرگ‌ومیر نشان‌دهنده بهبود و کیفیت است. بابایی به مهم ترین دلایل مرگ مادران در دوران بارداری اشاره کرد و گفت: ۶۲ درصد از مرگ‌ومیر ها به دلیل نداشتن مراقبت‌های پیش از بارداری، ۷۹ درصد بارداری‌های ناخواسته، پنج درصد اعتیاد و چهار درصد به دلیل زمان نامناسب مراقبت‌های پیش از بارداری بوده است. وی با اشاره به اینکه بیشترین مرگ‌ومیر مادران در مراکز آموزشی بوده است عنوان کرد: ۵۵ در صد از مرگ‌ومیرها در بیمارستان‌های آموزشی، ۲۰ درصد در بیمارستان‌های درمانی و ۸ در صد در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی بوده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد از مرگ‌ومیر در زایمان به روش سزارین بوده است، گفت: ۳۰ درصد درروش زایمان طبیعی، ۱۹ درصد خونریزی، هفت درصد عفونت و ۱۷ درصد به علت بیماری‌های قلبی در دوران بارداری فوت می‌کنند.
بابایی بابیان اینکه بهداشت حاشیه‌نشینان از اهمیت بالایی برخواردارد است، عنوان کرد: استان زنجان جزء ۱۷ استانی است که بهداشت حاشیه‌نشینان را سامان‌دهی کرده است.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا