انتخاب اسم پسر از حرف ک نام پسرانه با ک اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ک-۸

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ک ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ک  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ک ، نام پسرانه کردی ک ، اسامی پسرانه عربی ک اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ک سری ۸ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ک سری ۸ را در زیر مشاهده کنید:

 • کیاراد : کیاراد: پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و راد به معنای جوانمرد 
 • کارینا : کارینا: چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات اداره می شدند.احتمالابه منطقه نهاوند اطلاق می شده است اطل
 • کیاشا : کیاشا: شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، سلطان ، فرمانروا و شا مخفف شاه
 • کیانمهر : کیانمهر: مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه و مهر به معنی محبت یا خورشید. محبت بزرگوارانه ، دوستی شاهانه ، سرآمد پادشاهان ، آنکه در میان سایر فرمانفر
 • گارنیک : گارنیک: پری کوچک 
 • گایار : گایار: یار بزرگ. یار قدرتمند(نگارش کردی 
 • گرازه : گرازه: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی 
 • گرامی : گرامی: محترم، عزیز،  از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر جاماسپ وزیر گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • گرانخوار : گرانخوار: از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی 
 • گراهون : گراهون: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی 
 • گرد آفرین : گرد آفرین: گردآفرید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گژدهم از مرزداران ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی،فرمانده لشکر مرزبانان ایران در نبرد با سهراب گردآزاد: پهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران 
 • گردآفرید : گردآفرید: از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر گژدهم از مرزداران ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی،فرمانده لشکر مرزبانان ایران در نبرد با سهراب گرداب: از شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار 
 • گردگیر : گردگیر: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی 
 • گردو : گردو: از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر بهرام چوبین سردار ساسانی 
 • گردیک : گردیک: گردیه، از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار ساسانی 
 • گرزم : گرزم: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی 
 • گرزن : گرزن: تاجی که شاهان بر سر می گذاشتند 
 • گرستون : گرستون: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری 
 • گرسیوز : گرسیوز: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی
 • گرشاسب : گرشاسب: دارنده اسب لاغر،از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر نریمان جد رستم پهلوان شاهنامه، نیز نام پسر زو، از پادشاهان پیشدادی گرگین: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی پسر میلاد در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا