انتخاب اسم پسر از حرف ع نام پسرانه با ع اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ع-۴

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ع ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ع  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ع ، نام پسرانه کردی ع ، اسامی پسرانه عربی ع اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ع سری ۴ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ع سری ۴ را در زیر مشاهده کنید:

 • عبدالرزاق : عبدالرزاق: بنده پروردگار روزی دهنده 
 • عبدالرسول : عبدالرسول: بنده پیامبر 
 • عبدالرشید : عبدالرشید: بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی 
 • عبدالرضا : عبدالرضا: بنده رضا 
 • عبدالرفیع : عبدالرفیع: بنده پروردگار بلندمرتبه 
 • عبدالستار : عبدالستار: بنده پروردگار عیب پوشاننده 
 • عبدالصمد : عبدالصمد: بنده پروردگار بی نیاز 
 • عبدالعزیز : عبدالعزیز: بنده پروردگار گرامی و باعزت 
 • عبدالعظیم : عبدالعظیم: بنده پروردگار بزرگ ، نام یکی از بزرگان و نوادگان امام حسن(ع) در قرن دوم که آرامگاه وی در شهر ری است
 • عبدالعلی : عبدالعلی: بنده علی 
 • عبدالغفار : عبدالغفار: بنده پروردگار بخشاینده گناه 
 • عبدالغفور : عبدالغفور: عبدالغفار 
 • عبدالغنی : عبدالغنی: بنده پروردگار بی نیاز 
 • عبدالفتاح : عبدالفتاح: بنده پروردگار گشاینده دشواریها 
 • عبدالقادر : عبدالقادر: بنده پروردگار توانا 
 • عبدالقاهر : عبدالقاهر: بنده پروردگار چیره و توانا 
 • عبدالکریم : عبدالکریم: بنده پروردگار بخشنده 
 • عبداللطیف : عبداللطیف: بنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاهان تیموری 
 • عبدالله : عبدالله: بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص) 
 • عبدالمجید : عبدالمجید: بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پادشاهان عثمانی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا