انتخاب اسم پسر از حرف ش نام پسرانه با ش اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ش-۵

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ش ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ش  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ش ، نام پسرانه کردی ش ، اسامی پسرانه عربی ش اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ش سری ۵ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ش سری ۵ را در زیر مشاهده کنید:

 • شاویس : شاویس: شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است) 
 • شاه برزین : شاه برزین: نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا) 
 • شاه بهرام : شاه بهرام: نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر 
 • شاه پر : شاه پر: شهپر 
 • شاه سرور : شاه سرور: نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر 
 • شاه محمد : شاه محمد: شاه(فارسی) + محمد(عربی) نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه 
 • شاه مراد : شاه مراد: شاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو 
 • شاه موبد : شاه موبد: شوهر ویس در منظومه ویس و رامین 
 • شاه هژبر : شاه هژبر: شاه(فارسی) + هژبر(از عربی 
 • شاها : شاها: نام قلعه ای که هولاکوخان اموال و خزاین خود را آنجا گذاشته بود 
 • شاهارا : شاهارا: حافظ شبهای روزه داران 
 • شاهباز : شاهباز: شهباز 
 • شاهپور : شاهپور: شاپور 
 • شاهد : شاهد: زیبارو، محبوب، معشوق 
 • شاهدیس : شاهدیس: مانند شاه 
 • شاهر : شاهر: مشهور، نامی 
 • شاهرخ : شاهرخ: آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پسر امیرتیمور پادشاه تیموری 
 • شاهروز : شاهروز: نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر 
 • شاهسار : شاهسار: نام یکی از شاعران دربار سامانیان 
 • شاهسون : شاهسون: شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا