انتخاب اسم پسر از حرف ش نام پسرانه با ش اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ش-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ش ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ش  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ش ، نام پسرانه کردی ش ، اسامی پسرانه عربی ش اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ش سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ش سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • شانیا : شانیا: کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست – مصمم 
 • شیانا : شیانا: پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) + الف فاعلی 
 • شادن : شادن: بچه آهو – بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از مادراست – زیبا و لطیف مانند بچه آهو
 • شیوه : شیوه: راه روش 
 • شاهیار : شاهیار: یار سلطان ، ملازم شاه 
 • شاکر : شاکر: شکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شکرگزاری در برابر خداوند است
 • شکیل : شکیل: زیبا ، پسر خوش چهره 
 • شهسان : شهسان: مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه 
 • شعیا : شعیا: اشعیا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که نسبش به سلیمان نبی می رسد. 
 • شهمیر : شهمیر: مخفف شهمیرزاد شهری در استان سمنان ، مرکب از شه مخفف شاه بعلاوه میر مخفف امیر ، سلطان و فرمانروا 
 • شهیر : شهیر: معروف ، نام آور ، نامدار 
 • صائب : صائب: راست و درست، رسا، رساننده، نام شاعر نامدار قرن یازدهم در دوره صفویه(صائب تبریزی)
 • صائم : صائم: روزه گیر، روزه دار 
 • صائن : صائن: محافظ، نگاه دارنده 
 • صائن الدین : صائن الدین: آن که حافظ و نگهدارنده دین است 
 • صابر : صابر: صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن ششم، ادیب صابر 
 • صاحب : صاحب: دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار 
 • صادق : صادق: راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیان 
 • صارم : صارم: شمشیر تیز، قطع کننده، برنده، مرد دلیر، دلاور 
 • صاعد : صاعد: بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای عرب باستان 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا