انتخاب اسم پسر از حرف ش نام پسرانه با ش اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ش-۹

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ش ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ش  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ش ، نام پسرانه کردی ش ، اسامی پسرانه عربی ش اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ش سری ۹ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ش سری ۹ را در زیر مشاهده کنید:

 • شهرخواست : شهرخواست: نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طبرستان 
 • شهرداد : شهرداد: نام قدیم شهر اهواز 
 • شهرزاد : شهرزاد: زاده شاه 
 • شهرسپ : شهرسپ: از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر طهمورث که مردی دانا و پارسا بود و شاه را به نیکی راهنمایی می کرد 
 • شهرگان : شهرگان: شهری، اهل شهر 
 • شهرگیر : شهرگیر: فاتح شهر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و سالار اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
 • شهرنوش : شهرنوش: مرکب از شهر+ نوش(  عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن(  نیوشیدن) 
 • شهرو : شهرو: آن که چهره ای چون چهره شاه دارد ، نام یکی از اعیان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
 • شهروان : شهروان: شهربان، نگهبان شهر 
 • شهرود : شهرود: نهر و رودخانه بزرگ، نام سازی 
 • شهروز : شهروز: شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شهری که خسروپرویز پادشاه ساسانی بنا کرد 
 • شهروین : شهروین: شهنام ، از نامهای باستانی 
 • شهریار : شهریار: پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی اطلاعا
 • شهرین : شهرین: نام یکی از نجبای ایرانی در زمان ساسانیان 
 • شهریور : شهریور: نام ماه ششم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز چهارم از هر ماه شمسی در ایران قدیم <
 • شهفور : شهفور: شه(فارسی) + فور(معرب پور) ،  شاهپور پسر شاه، شاهزاده 
 • شهمردان : شهمردان: نام پسر ابولخیر، اخترشناس و ریاضیدان ایرانی 
 • شهنام : شهنام: دارای نام شاهانه 
 • شهنوش : شهنوش: مرکب از شه (  شاه) + یاد( عسل) 
 • شهیاد : شهیاد: مرکب از شه ( شاد) + یاد(  خاطره) 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا