انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۸

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۸ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۸ را در زیر مشاهده کنید:

 • برزویه : برزویه: نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی از هند به ایران اورد(نگارش کردی<= p= style=color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;>
 • برزهم : برزهم: نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه 
 • برزین داد : برزین داد: آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی افریده شده به وسیله آتش آذر برزین
 • برزین مهر : برزین مهر: خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه 
 • برسام : برسام: آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) –  نام یکی از سرداران یزگرد ساسانی 
 • برسیان : برسیان: نام گیاهی است 
 • برشان : برشان: امت 
 • برکاو : برکاو: دامنةکوه(نگارش کردی 
 • برکو : برکو: خرمن کوچک قبل از خرمن بزرگ(نگارش کردی 
 • برکوش : برکوش: پیش بند(نگارش کردی 
 • برگش : برگش: سینی، طبق(نگارش کردی 
 • برمال : برمال: جلوی منزل ، سجادة، خانةدار(نگارش کردی 
 • برمایون : برمایون: برمایه 
 • برمک : برمک: عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی بوده که به رئیس روحانی معبد بودایی بلخ می دادند، برمک معروف پدربزرگ یحیی وزیر مشهور هارون الرشید است برنا: جوان 
 • برنوش : برنوش: برانوش 
 • برو : برو: بلوط(نگارش کردی 
 • بروا : بروا: اعتقاد(نگارش کردی 
 • بروار : بروار: آن قسمت از دامنةکوة کة زیباترین قسمت آن می‏باشد ، نام منطقةای در کردستان نزدیک عمادیه(نگارش کردی <
 • بروان : بروان: پیش بند(نگارش کردی 
 • بروسکان : بروسکان: جمع «بروسکه»(نگارش کردی 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا