انتخاب اسم پسر از حرف ب نام پسرانه با ب اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری ب-۵

لیست کامل نام های پسرانه از حرف ب ، راهنمای انتخاب اسم پسر با ب  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف ب ، نام پسرانه کردی ب ، اسامی پسرانه عربی ب اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ب سری ۵ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ب سری ۵ را در زیر مشاهده کنید:

 • براهیم : براهیم: ابراهیم 
 • برپرس : برپرس: مسئول. رئیس(نگارش کردی 
 • برتاو : برتاو: جای آفتابگیر(نگارش کردی 
 • برته : برته: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لواده، در زمان کیکاووس پادشاه کیانی 
 • برجاسپ : برجاسپ: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی 
 • برچاو : برچاو: منتظر ، زیبا ، پدیده(نگارش کردی 
 • برداش : برداش: نتیجه(نگارش کردی 
 • بردان : بردان: نام یکی از پادشاهان اشکانی 
 • بردل : بردل: صبحانه(نگارش کردی 
 • بردیا : بردیا: نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه 
 • برز : برز: قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر بابکان پادشاه ساسانی برخاستند و او را به خانه خود بردند اطلاعات بیش
 • برزآذر : برزآذر: مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر(  آتش)، نام برادر برز 
 • برزآفرین : برزآفرین: تشویق بزرگ(نگارش کردی 
 • برزام : برزام: نام جد مانی 
 • برزان : برزان: نگا «بارزان»(نگارش کردی 
 • برزاو : برزاو: مد دریا(نگارش کردی 
 • برزفر : برزفر: دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی(نگارش کردی 
 • برزفری : برزفری: فریبرز 
 • برزما : برزما: ماه شب چهارده. بدر(نگارش کردی 
 • برزمند : برزمند: باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر شورید 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا