انتخاب اسم پسر از حرف الف نام پسرانه با الف اسم بچه قشنگ، نام کودک جدید با کلاس خاص سری الف-۲

لیست کامل نام های پسرانه از حرف الف ، راهنمای انتخاب اسم پسر با الف  ، اسم های قشنگ ترکی پسر از حرف الف ، نام پسرانه کردی الف ، اسامی پسرانه عربی الف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف الف سری ۲ لیست کامل نام های ایرانی از حرف الف سری ۲ را در زیر مشاهده کنید:

 • ابتهاش : ابتهاش: ابتهاج 
 • ابرارها : ابرارها: پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران ابراهیم: پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران ابوالحسن: پدر حسن، کنیه علی (ع)، نیز کنیه طاووس
 • ابوالحسین : ابوالحسین: پدر حسین، کنیه آهو 
 • ابوالعباس : ابوالعباس: پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده) 
 • ابوالعلا : ابوالعلا: پدر علا کنیه پرستو 
 • ابوالفتح : ابوالفتح: پدر فتح 
 • ابوالفرج : ابوالفرج: پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر 
 • ابوالفضل : ابوالفضل: خداوند و صاحب هنر، کنیه دینار، لقب چهارمین فرزند علی(ع) 
 • ابوالقاسم : ابوالقاسم: پدر قاسم، کنیه پیامبر(ص) 
 • ابوبکر : ابوبکر: نام خلیفه اول و جانشین پیامبر(ص) و پدر عایشه همسر پیامبر (ص) 
 • ابوذر : ابوذر: ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) 
 • ابوریحان : ابوریحان: نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم، ابوریحان بیرونی 
 • ابوطالب : ابوطالب: نام عموی پیامبر(ص) و پدر علی(ع) 
 • ابوعزیز : ابوعزیز: پدر عزیز 
 • ابومسلم : ابومسلم: نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کرد و بنی عباس را به قدرت رساند
 • اپرنگ : اپرنگ: نام پسر سام 
 • اپرویز : اپرویز: پرویز،  از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی 
 • اتبک : اتبک: در دوره قاجار لقبی که به وزیران داده می شد، لقب هر یک از پادشاهان مستقل که حکومت محلی داشتند 
 • اترک : اترک: نام رود مرزی ایران در شرق که به دریای خزر می ریزد 
 • اثیر : اثیر: شریف، کریم 

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا