انتخاب اسم دختر از حرف م نام دخترانه با م اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری م-۱۱

لیست کامل نام های دخترانه از حرف م ، راهنمای انتخاب اسم دختر با م  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف م ، نام دخترانه کردی م ، اسامی دخترانه عربی م اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف م سری ۱۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف م سری ۱۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • مرجان : مرجان: معرب از سریانی،  جانور بی مهره کوچک دریایی،  بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد مرجانه: مروارید کوچک 
 • مرجون : مرجون: گل میشه بهار 
 • مرحان : مرحان: شادمانی و فرح 
 • مرحمت : مرحمت: لطف و مهربانی 
 • مردآوند : مردآوند: نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی 
 • مرسیا : مرسیا: ریحان 
 • مرصع : مرصع: آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان 
 • مرضیه : مرضیه: پسندیده، مرضی 
 • مرمر : مرمر: نوعی سنگ دگرگون شده آهکی که به علت زیبایی در مجسمه سازی و نماسازی ساختمانها به کار می رود 
 • مرمرین : مرمرین: ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر 
 • مروا : مروا: پهلوی فال نیک و دعای خیر 
 • مروانه : مروانه: نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی 
 • مریم : مریم: گلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام،  نام مادر عیسی(ع)،  نام سوره ای در قرآن کریم،تالع ان با نام سجاد رقم خورده و با ان کامل میشود مژده: خبر خوش و شادی بخش، بشارت 
 • مژگان : مژگان: مژه ها 
 • مستانه : مستانه: مستی آور، سرخوش و شاد 
 • مسرور : مسرور: شاد، خوشحال 
 • مسلمه : مسلمه: مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان 
 • مسیحا : مسیحا: منجی بلند مرتبه – منجی مبارک -مسیح(عربی) + ا ( فارسی )-الف اضافه شده به آخر مسیح الف تعظیم است٠ 
 • مشک : مشک: ماده ای با عطر نافذ و پایدار که از کیسه ای در زیر شکم نوعی آهوی نر به دست می آید 
 • مشکدانه : مشکدانه: مشک( سنسنکریت) + دانه( فارسی)  دانه خوشبویی که آن را سوراخ می کنند و به رشته می کشند، نام یکی از الحان باربد مشکناز: مشک( سنسکریت) + ناز(فارسی)  زیبا و خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی ا

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا