انتخاب اسم دختر از حرف ق نام دخترانه با ق اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری ق-۱

لیست کامل نام های دخترانه از حرف ق ، راهنمای انتخاب اسم دختر با ق  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف ق ، نام دخترانه کردی ق ، اسامی دخترانه عربی ق اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ق سری ۱ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ق سری ۱ را در زیر مشاهده کنید:

 • قاهره : قاهره: مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر 
 • قدسی : قدسی: قدس(عربی + ی(فارسی)  منسوب به قدس،  ملکوتی 
 • قدسیه : قدسیه: قدسی 
 • قدم خیر : قدم خیر: آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم 
 • قدیسه : قدیسه: مؤنث قدیس 
 • قرة العین : قرة العین: نور دیده، روشنایی چشم،  نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی،  لقب زرین تاج از زنان فاضل قرن سیزدهم
 • قرنفل : قرنفل: معرب از یونانی، گلی زینتی معمولاً به رنگ قرمز یا صورتی 
 • قشنگ : قشنگ: زیبا، خوشگل 
 • قصیده : قصیده: نام یکی از قالب های شعر فارسی وعربی 
 • قطره : قطره: مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه 
 • قمر : قمر: ماه، نام سوره ای در قرآن کریم 
 • قمرالزمان : قمرالزمان: آن که در زمان خود چون ماه می درشد 
 • قمرالملوک : قمرالملوک: آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد 
 • قمرتاج : قمرتاج: قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه 
 • قمرسیما : قمرسیما: آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد 
 • قمرناز : قمرناز: قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست 
 • قمری : قمری: نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم 
 • قیدافه : قیدافه: از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی
 • قیزبس : قیزبس: دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند اطلاعا
 • قشنگ گل : قشنگ گل: گل زیبا ، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا