انتخاب اسم دختر از حرف ف نام دخترانه با ف اسم کودک قشنگ، نام بچه جدید با کلاس خاص سری ف-۵

لیست کامل نام های دخترانه از حرف ف ، راهنمای انتخاب اسم دختر با ف  ، اسم های قشنگ ترکی دختر از حرف ف ، نام دخترانه کردی ف ، اسامی دخترانه عربی ف اسم های با کلاس امروزی ، نام های اصیل ایرانی ، جدیدترین اسم های لری و بلوچی و گیلکی ، راهنمای انتخاب نام کودک از حرف ف سری ۵ لیست کامل نام های ایرانی از حرف ف سری ۵ را در زیر مشاهده کنید:

 • فرستو : فرستو: پرستو 
 • فرغانه : فرغانه: نام شهری در ترکستان قدیم 
 • فرگل : فرگل: دارای شکوه و زیبایی گل 
 • فرنگار : فرنگار: دارای نقش ونگار با شکوه و زیبا 
 • فرنگیز : فرنگیز: فرنگیس 
 • فرنواز : فرنواز: مرکب از فر(  شکوه) + نواز(  ریشه نواختن) 
 • فرنوشا : فرنوشا: شکوه و عظمت ابدی 
 • فرنیا : فرنیا: اصیل، دارنده اصل و نسب 
 • فروز : فروز: تابش و روشنی و فروغ 
 • فروزا : فروزا: تابان، درخشان 
 • فروزاتون : فروزاتون: فروز(فارسی) + خاتون(فارسی) بانوی روشنایی 
 • فروزجهان : فروزجهان: روشنایی جهان 
 • فروزینه : فروزینه: آتش زنه، چخماق 
 • فروشنک : فروشنک: نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی 
 • فروغ بانو : فروغ بانو: بانوی روشنایی 
 • فروغ دخت : فروغ دخت: دختر روشنایی 
 • فروهنده : فروهنده: نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است 
 • فره وش : فره وش: مرکب از فره(  شکوه)  وش(  پسوند شباهت) 
 • فرهت : فرهت: فراهت صورت دیگری از فراهت 
 • فرهنگ : فرهنگ: علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی 

دانلود

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا