معنی نام شرکت پژوه افزار لیان (سهامی خاص)

درباره نام شرکت پژوه افزار لیان (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت پژوه افزار لیان (سهامی خاص) – معنی اسم پژوه افزار لیان (سهامی خاص) – شرکت بورسی پژوه افزار لیان (سهامی خاص) در استان بوشهر قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا