معنی نام شرکت هوشیار فن کردستان (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت هوشیار فن کردستان (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت هوشیار فن کردستان (با مسئولیت محدود) – معنی اسم هوشیار فن کردستان (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی هوشیار فن کردستان (با مسئولیت محدود) در استان كردستان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا