معنی نام شرکت مهندسی فرهیختگان حامی علم و صنعت (سهامی خاص)

درباره نام شرکت مهندسی فرهیختگان حامی علم و صنعت (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت مهندسی فرهیختگان حامی علم و صنعت (سهامی خاص) – معنی اسم مهندسی فرهیختگان حامی علم و صنعت (سهامی خاص) – شرکت بورسی مهندسی فرهیختگان حامی علم و صنعت (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا