معنی نام شرکت طراحی هوا گرد سیمرغ گوهر مهندسی امیرکبیر (سهامی خاص)

درباره نام شرکت طراحی هوا گرد سیمرغ گوهر مهندسی امیرکبیر (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت طراحی هوا گرد سیمرغ گوهر مهندسی امیرکبیر (سهامی خاص) – معنی اسم طراحی هوا گرد سیمرغ گوهر مهندسی امیرکبیر (سهامی خاص) – شرکت بورسی طراحی هوا گرد سیمرغ گوهر مهندسی امیرکبیر (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا