معنی نام شرکت دانش بنیان نگین افزار پردیس (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان نگین افزار پردیس (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان نگین افزار پردیس (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان نگین افزار پردیس (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان نگین افزار پردیس (تعاونی) در استان فارس قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا