معنی نام شرکت دانش بنیان فرا علم و صنعت یزد (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانش بنیان فرا علم و صنعت یزد (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان فرا علم و صنعت یزد (سهامی خاص) – معنی اسم دانش بنیان فرا علم و صنعت یزد (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانش بنیان فرا علم و صنعت یزد (سهامی خاص) در استان يزد قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا