معنی نام شرکت دانش بنیان ایده های نو ۴۴۰۷ (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان ایده های نو ۴۴۰۷ (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان ایده های نو ۴۴۰۷ (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان ایده های نو ۴۴۰۷ (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان ایده های نو ۴۴۰۷ (تعاونی) در استان كرمانشاه قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا