معنی نام شرکت آتوسا رایانه پارسیان (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت آتوسا رایانه پارسیان (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت آتوسا رایانه پارسیان (بامسئولیت محدود) – معنی اسم آتوسا رایانه پارسیان (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی آتوسا رایانه پارسیان (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا