در بارداری چه آزمایش هایی باید انجام داد؟

آزمایشات لازم در طول دوران بارداری :

در بارداری چه آزمایش هایی باید انجام داد؟

?ابتدای بارداری تست حاملگی با تاخیر و بی بی چک با ۷ روز تاخیر

?در هفته ۱۱-۱۴ بارداری آزمایش خون و سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول

?در هفته ۱۴-۲۰ بارداری #غربالگری نوبت دوم

?در هفته ۲۴ بارداری بررسی قند خون و دیابت بارداری

?در هفته ۲۸ بارداری بررسی از نظر کم خونی و پروتئین

 

 

در بارداری چه آزمایش هایی باید انجام داد؟

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا