شیردهی چه فوایدی برای مادر دارد؟

شیردهی به نوزاد باعث

شیردهی چه فوایدی برای مادر دارد؟

▫️پیشگیری از کم خونی مادر
▫️برگشت سریع تر رحم به اندازه طبیعی
▫️کاهش وزن مادر
▫️کاهش احتمال سرطان‌ پستان و تخمدان
▫️بهبود توده استخوانی مادر می شود

 

 

شیردهی چه فوایدی برای مادر دارد؟

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا