چرا کودکان شب ادراری دارند؟

علل شب ادراری در کودکان:

چرا کودکان شب ادراری دارند؟

 

?اگر فرزندتان در سن پس از چهار سالگی مشکل شب ادراری دارد،علت آن را بررسی کنید.

استرس،وسواس مادر،دعوای پدر و مادر،هیجان،تنبیه بدنی کودک،عدم تکامل مثانه،ترس از تاریکی،سرما،عفونت ادراری،و یا ارثی و ژنتیکی است.

?هرگز کودک را به دلیل شب ادراری مسخره،تنبیه،سرزنش،تحقیر،نکنید و هرگز این مشکل را جلو دیگران مطرح نکنید،زیرا نه تنها مشکلی را حل نمیکند،بلکه باعث استرس کودک شده و به شدت اعتماد بنفس او را تخریب میکند.

?راه حل:
▫️شبها قبل از خواب او را همراهی کرده و یک داستان یا کتاب آرامش بخش بخوانید.
▫️ از عصر کودک مایعات کمی بنوشد، مثل آب هویج،هندوانه،چای،نسکافه.
▫️ همیشه آخرین کار قبل از خواب ، دستشویی رفتن باشد.
▫️در طول شب او را یکی دو بار به دستشویی ببرید.
▫️هر شبی که، شب ادراری نداشت،حتما صبح او را تشویق کنید.

 

 

چرا کودکان شب ادراری دارند؟

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا