چرا کودکان شب ادراری دارند؟

علل شب ادراری در کودکان:

چرا کودکان شب ادراری دارند؟

 

?اگر فرزندتان در سن پس از چهار سالگی مشکل شب ادراری دارد،علت آن را بررسی کنید.

استرس،وسواس مادر،دعوای پدر و مادر،هیجان،تنبیه بدنی کودک،عدم تکامل مثانه،ترس از تاریکی،سرما،عفونت ادراری،و یا ارثی و ژنتیکی است.

?هرگز کودک را به دلیل شب ادراری مسخره،تنبیه،سرزنش،تحقیر،نکنید و هرگز این مشکل را جلو دیگران مطرح نکنید،زیرا نه تنها مشکلی را حل نمیکند،بلکه باعث استرس کودک شده و به شدت اعتماد بنفس او را تخریب میکند.

?راه حل:
▫️شبها قبل از خواب او را همراهی کرده و یک داستان یا کتاب آرامش بخش بخوانید.
▫️ از عصر کودک مایعات کمی بنوشد، مثل آب هویج،هندوانه،چای،نسکافه.
▫️ همیشه آخرین کار قبل از خواب ، دستشویی رفتن باشد.
▫️در طول شب او را یکی دو بار به دستشویی ببرید.
▫️هر شبی که، شب ادراری نداشت،حتما صبح او را تشویق کنید.

 

 

چرا کودکان شب ادراری دارند؟

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا