روانشناسی کودک/ به کودک نگویید چیزیت نشده

به کودک تان هرگز نگویید چیزیت نشده

روانشناسی کودک/ به کودک نگویید چیزیت نشده

🔸وقتی فرزندتان به خود آسیب میرساند بلافاصله میگویید ” چیزی نیست “.

شنیدن این جمله از طرف شما برای کودک اصلا خوشایند نیست. درست مانند این است که شکایت هایش را به گوشی ناشنوا میگوید ! وقتی کودکی به خاطر آسیب رساندن به خودش گریه میکند، استفاده از چیزی نیست بی احساس ترین چیزیست که میتوانید بگویید.

🔸به جای استفاده از این جمله به او بگویید که میفهمید برای مثال زمین خوردن چقدر درد دارد و میخواهید به او کمک کنید تا دردش زودتر کم شود. این کارتان باعث میشود کودک خیلی زود احساس تسکین کند و آن آسیب را فراموش کند.

 

 

روانشناسی کودک/ به کودک نگویید چیزیت نشده

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا