روانشناسی کودک/ به کودک نگویید چیزیت نشده

به کودک تان هرگز نگویید چیزیت نشده

روانشناسی کودک/ به کودک نگویید چیزیت نشده

?وقتی فرزندتان به خود آسیب میرساند بلافاصله میگویید ” چیزی نیست “.

شنیدن این جمله از طرف شما برای کودک اصلا خوشایند نیست. درست مانند این است که شکایت هایش را به گوشی ناشنوا میگوید ! وقتی کودکی به خاطر آسیب رساندن به خودش گریه میکند، استفاده از چیزی نیست بی احساس ترین چیزیست که میتوانید بگویید.

?به جای استفاده از این جمله به او بگویید که میفهمید برای مثال زمین خوردن چقدر درد دارد و میخواهید به او کمک کنید تا دردش زودتر کم شود. این کارتان باعث میشود کودک خیلی زود احساس تسکین کند و آن آسیب را فراموش کند.

 

 

روانشناسی کودک/ به کودک نگویید چیزیت نشده

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا