اوج رودی ها پایین رودی ها سبیل خان و توپوزقلی میرزا -دزدی

کارتون | کانال best video | video ویدیو جدید | کلیپ ویدئو clip |         |

اوج رودی ها پایین رودی ها سبیل خان و توپوزقلی میرزا -دزدی

مردم هر دو طرف این ده باهم نسبت خویشاوندی دارند و به هم مهر می ورزند. ولی دو ارباب زورگو در هر طرف این رود، املاک زیادی را از مردم غصب کرده و خود را حاکم آنجا می دانند. سبیل خان، ارباب اوج رودی ها و توپوزقلی میرزا، خان پایین رودی هاست. این دو از هر طریقی که ممکن باشد مردم را آزار داده و به زور از آنها پول می گیرند. پیرابا، کدخدای ده، پیرمردی دنیادیده و عاقل است که مردم و حتی حاکمان زورگو نیز به کمک او پرسشها ده را حل می کنند. لیست پخش های بیشتر: کارتون اوج رودی ها پایین رودی ها سبیل خان و توپوزقلی میر

واژه های کلیدی: کارتون | کانال best video | video ویدیو جدید | کلیپ ویدئو clip |         |

دانلود و مشاهده بالا رودی ها پایین رودی ها سبیل خان و توپوزقلی میرزا -دزدی

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا