بازگشت به برنامه منظم خواب بعد از بیماری

اگر فرزندتان بیش از شش ماه دارد و پیش از بیماری تمام شب را می خوابیده او را به همان برنامه برگردانید، هر چقدر تاخیر کمتر باشد بهتر هست.

بازگشت به برنامه منظم خواب بعد از بیماری

بازگشت به برنامه منظم خواب بعد از بیماری

اگر فرزندتان بیش از شش ماه دارد و پیش از بیماری تمام شب را می خوابیده او را به همان برنامه برگردانید، هر چقدر تاخیر کمتر باشد بهتر هست. نشانه های اتمام بیماری را دنبال کنید تا بدانید که چه وقت می توانید به همان برنامه منظم خواب برگردید. در ادامه اطراف این مباحث مطالعه خواهید کرد: نشانه های اتمام بیماری، بازگشت به برنامه منظم خواب.

بخش خانواده ایرانی تبیان

بازگشت به برنامه منظم خواب بعد از بیماری

وقتی فرزندتان بیماری اش اصلاح یافت باید روال زندگی مثل سابق شود. ممکن است در دوران بیماری کمی تغییرات در واکنش‌ها و روش تربیتی تان داده باشید که بعد از سلامت فرزندتان نیازی به این تغییرات نخواهد بود.

نشانه های اتمام بیماری

اگر فرزندتان پیش از بیماری راحت می خوابید به این علت بود که خودش را جهت خواب آرام می کرد. همچنین می دانست که هر وقت نیاز به توالت داشته باشد خودش باید از جایش بلند شود، ولی اکنون به واسطه بیماری انتظارش از شما عوض کردن کرده، لیکن شما در طول بیماری تمام شب در کنارش بودید. جهت اینکه به همان عادت همیشگی برگردد باید توقعاش را عوض کردن دهید. بعضی از نشانه های اتمام بیماری عبارتند از:

تب قطع شده است است.

سایر علایم بیماری از بین رفته اند یا آن قدر کم رنگ شده است اند که دیگر فرزندتان را آزار نمی دهند.

اگر فرزندتان بیش از شش ماه دارد و پیش از بیماری تمام شب را می خوابیده او را به همان برنامه برگردانید، هر چقدر تاخیر کمتر باشد بهتر هست.

سطح انرژی کودک به حالت طبیعی یا نیمه طبیعی برگشته است.

اشتها بازگشته است.

بازگشت به برنامه منظم خواب

حتی بعد از بهتر شدن باید منتظر چند شب بی خوابی باشید. کودک آنقدر از در کنار شما بودن لذت می برد که ممکن است نیمه شب به اتاق شما آمده یا شما را صدا بزند. کودک ممکن است شب ها شما را بخواهد، ولی واقعا دیگر نیازی به شما ندارد. توصیه ما این است که هنگامی که کودک در این مرحله شما را صدا زد، محکم باشید حتی اگر توجیه شما این است که می خواهید فقط نگاه بیاندازید و او را چک کنید می فهمد که در این راه پیروز شده است است.


منبع: دانشنامه فرزند

واژه های کلیدی: همیشگی | بیماری | برنامه | بازگشته | طبیعی | انرژی | بازگشت | نشانه های اتمام بیماری

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا