معنی اسم AMABEL

Given Name AMABEL
GENDER: Feminine
USAGE: English (Rare)
Meaning & History
Medieval feminine form of AMABILIS.Expand Name Links
VARIANTS: Anabella, Anabelle, Annabel, Annabella, Annabelle, Arabella
DIMINUTIVES: Mabel, Mabelle, Mable, Mae, May, Maybelle, Mabella, Maybelline
OTHER LANGUAGES: Annabel (Dutch), Annabelle (French), Amabilia (Late Roman), Anabela (Portuguese), Anabel (Spanish

با توجه به نام AMABEL
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: انگلیسی (نادر)
معنی و تاریخچه
فرم زنانه قرون وسطی از نام AMABILIS.Expand ها
انواع: Anabella، آنابل، آنابل، Annabella، آنابل، آرابلا
مصغر: میبل، MABELLE، Mable، مای، مه، بل، Mabella، Maybelline به
به زبانهای دیگر: آنابل (هلندی)، آنابل (فرانسه)، Amabilia (اواخر روم)، Anabela به (پرتغالی)، آنابل (اسپانیایی)

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد