معنی اسم AFËRDITA

Given Name AFËRDITA
GENDER: Feminine
USAGE: Albanian
PRONOUNCED: ah-fər-DEET-ah
Meaning & History
Either from Albanian afër dita meaning “near to the day”, or else an Albanian form of APHRODIT

با توجه به نام AFËRDITA
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: آلبانیایی
تلفظ شده: AH-fər-DEET، آه
معنی و تاریخچه
در هر صورت از دیتا آلبانیایی Afer در معنی “نزدیک به روز”، و یا دیگری فرم آلبانی آفرودیت

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد