بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • اسم دخترمو شینا گذاشتم خیلی اسم قشنگیه اما قبلأ به معنی سبزه و چمن بود

  • شینا میشه قدرتمند و اسم کردی