معنی اسم نارينا

نارينا : به معنی مثل دانه انار – افسانه ای لری (از اسامی محبوب لری )

معنی نام نارینا

نارینا به چه معنی ست

اسامی لری محبوب

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا