معنی اسم ماشگانا

ماشگانا : مهربان – ناز – شیرین – از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی مرسوم بوده است.

 

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا