معنی اسم AMABLE

Given Name AMABLE
GENDER: Masculine
USAGE: French (Archaic)
Meaning & History
French form of AMABILIS.Expand Name Links

با توجه به نام AMABLE
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: فرانسه (قدیمی)
معنی و تاریخچه
فرم فرانسوی از نام AMABILIS.Expand ها

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا