معنی اسم AMADA

Given Name AMADA
GENDER: Feminine
USAGE: Spanish
PRONOUNCED: ah-MAH-dhah [key]
Meaning & History
Feminine form of AMADO.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Amy, Ami, Amie (English), Aimée (French), Amata (Late Roman), Amée (Medieval French

با توجه به نام AMADA
null
جنسیت: زنانه
طریقه استفاده: اسپانیایی
تلفظ شده: AH-MAH-dhah [کلید]
معنی و تاریخچه
فرم زنانه از نام AMADO.Expand ها
به زبانهای دیگر: امی، AMI، Amie (انگلیسی)، ایمی (فرانسه)، آماتا (اواخر روم)، AMEE (قرون وسطی فرانسه

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد