معنی اسم AFONSO

Given Name AFONSO
GENDER: Masculine
USAGE: Portuguese, Galician
PRONOUNCED: a-FAWN-saw (Galician) [key]
Meaning & History
Portuguese and Galician form of ALFONSO.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Adalfuns, Alfons, Hadufuns, Hildefons (Ancient Germanic), Alfons, Fons, Funs, Funske (Dutch), Alphonso, Alphonzo, Lon, Lonnie, Lonny (English), Alphonse (French), Alfons (German), Alphonsus (History), Alfonso, Alonzo (Italian), Funs, Funske (Limburgish), Alfons (Polish), Alfonz (Slovene), Alfonso, Ildefonso, Alonso (Spanish

با توجه به نام آفونسو
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: پرتغالی، گالیسی
تلفظ شده: یک FAWN اره (گالیسی) [کلید]
معنی و تاریخچه
فرم پرتغالی و گالیسی نام ALFONSO.Expand ها
به زبانهای دیگر: Adalfuns، آلفونس، Hadufuns، Hildefons (باستان ژرمنی)، آلفونس، و Fons، از funs، Funske (هلندی)، آلفونسو، Alphonzo، لون، لونی، Lonny (انگلیسی)، آلفونس (فرانسه)، آلفونس (آلمانی)، آلفونسوس (تاریخچه)، آلفونسو، آلونزو (ایتالیایی)، از funs، Funske (Limburgish)، آلفونس (لهستانی)، Alfonz (اسلوونی)، آلفونسو، ایلدفنسو، آلونسو (اسپانیایی

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا