معنی اسم AFON

Given Name AFON
GENDER: Feminine & Masculine
USAGE: Welsh
Meaning & History
Means “river” in Welsh. This is a Welsh name of recent origin

.با توجه به نام AFON
null
جنسیت: زنانه و مردانه
طریقه استفاده: ویلز
معنی و تاریخچه
به معنی “رودخانه” به ولزی. این یک نام ولزی با منشاء اخیر است.

برای طراحی نام به همراه معنی، در بخش دیدگاه ها(انتهای صفحه)درخواست خود را ثبت کنید.

 

اسم دختر


اسم پسر

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد