معنی اسم ACHAB

Given Name ACHAB
GENDER: Masculine
USAGE: Biblical Latin
Meaning & History
Latin form of AHAB used in some versions of the Vulgate.Expand Name Links
OTHER LANGUAGES: Ahab (Biblical), Achaab (Biblical Greek), ‘Ach’av (Biblical Hebrew

با توجه به نام اخاب
null
جنسیت: مردانه
طریقه استفاده: کتاب مقدس لاتین
معنی و تاریخچه
شکل لاتین اخاب مورد استفاده در برخی از نسخه های لینک Vulgate.Expand نام
زبانهای دیگر: اخاب (کتاب مقدس)، Achaab (کتاب مقدس یونانی)، ‘Ach’av (کتاب مقدس عبری))

دانلود

موضوع : دسته‌بندی نشده

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا