معنی اسم پيروز

پيروز :  (= فيروز)، ۱- غلبه كننده بر حريف در جنگ يا مسابقه؛ ۲- فرخنده، مبارك، خجسته؛ ۳- (در قديم) از صفات خداوند؛ ۴- (در قديم ) خوشحال، شاد؛ ۵- (در حالت قيدي) (در قديم) با خوشحالي و شادي؛ ۶- (در قديم) فيروزه [سنگ قيمتي]؛ ۷- (به مجاز) كبود؛ ۸- (اَعلام) نام سه تن از شاهان ساساني ۱) پيروز اول [۴۵۹-۴۸۴ ميلادی]، که پس از شکست دادن برادرش هرمز سوم به تخت نشست. در جنگ با هپتاليان کشته شد. ۲) پيروز دوم [۶۳۱ ميلادی] که مدت کوتاهی پادشاهی کرد. ۳) پيروزسوم پسر يزدگرد سوم، که پس از کشته شدن پدرش [۶۵۲ ميلادی] به ترکستان گريخت و خود را شاه خواند و در آنجا به ياری چينيان دولتی تشکيل داد. ولی با حمله ی مسلمانان به چين گريخت. [۶۸۴ ميلادی].

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا