معنی اسم پارمین

پارمین :    (پار + مين ) ۱- تكه يا قطعه‌اي از بلور ؛ ۲- (اَعلام) نام زنِ داريوش.

%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86

اسم پارمین در اسامی پسرانه و دخترانه

پارمین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی

اسامی مشابه

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا