معنی اسم فوژان

فوژان :    فرياد، آه و بانگ بلند.

 

 

اسم فوژان در لغت نامه دهخدا

فوژان. (اِ) بانگ بزرگ. فریاد عظیم. (فرهنگ فارسی معین ). فریاد و صدا و بانگ عظیم را گویند. (برهان ).

اسم فوژان در فرهنگ فارسی

فوژان
( اسم ) بانگ بزرگ فریاد عظیم .

اسم فوژان در فرهنگ معین

فوژان
(اِ.) نعره، فریاد.

اسم فوژان در فرهنگ فارسی عمید

فوژان
بانگ بلند، نعره، فریاد.

اسم فوژان در اسامی پسرانه و دخترانه

فوژان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: fužān) فریاد، آه و بانگ بلند – بانگ بزرگ، فریاد عظیم

 

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا