معنی اسم سارینا

سارینا :    خالص، پاك.

%d8%b3%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7

اسم سارینا در لغت نامه دهخدا

سارین. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حومه ٔ بخش غربی شهرستان رفسنجان، واقع در ۴۱ هزارگزی جنوب رفسنجان، و۳۵ هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ رفسنجان به یزد، این ده ۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸).

اسم سارینا درفرهنگ فارسی

سارین
ده کوچکی است از دهستان حومه بخش غربی شهرستان رفسنجان

اسم سارینا در اسامی پسرانه و دخترانه

سارین
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام روستایی در نزدیکی رفسنجان
سارینا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: خالص،پاک
سارینه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی:

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا